وبینار مبانی مدیریت هوشمند دارایی و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار مبانی مدیریت هوشمند دارایی و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود 30 دقیقه قبل از شروع، پیامک خواهد شد.شماره پشتیبانی 09032861829
مدرس وحید فخر، مدیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

یکشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ - ۱۲:۰۰:۰۰