وبینار آشنایی با احکام مناقصات و معاملات دولتی

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار آشنایی با احکام مناقصات و معاملات دولتی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود 30 دقیقه قبل از شروع، پیامک خواهد شد.شماره پشتیبانی 09032861829
مدرس مهدی حیدرنژاد، کارشناس حوزه مناقصات و قراردادها
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۱۵:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۱۷:۰۰:۰۰