نشست بین سازمانی بیمه تامین اجتماعی با موضوع قوانین تامین اجتماعی در حوزه بازرسی دفاتر قانونی

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست بین سازمانی بیمه تامین اجتماعی با موضوع قوانین تامین اجتماعی در حوزه بازرسی دفاتر قانونی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری ورود به وبینار از طریق: 2pm.ir
مدرس آقایان علی عوض پور (مدیر آموزش تامین اجتماعی فارس) و محمدمهدی محمدی (رییس اداره بازرسی دفاتر قانونی)
طول دوره (ساعت) 3
ظرفیت 80
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۷:۰۰:۰۰

ثبت نام در دوره