وبینار ملی چالش های پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار ملی چالش های پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری اطلاعات ورود به کلاس نیم ساعت پیش از شروع وبینار پیامک خواهد شد. شماره پشتیبانی 09032861829
مدرس سرکار خانم دکتر سولماز الهامی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

چهارشنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۲:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۴:۰۰:۰۰