نشست ملی آشنایی با روش های رفع تعهدات ارزی

اطلاعات دوره
موضوع دوره نشست ملی آشنایی با روش های رفع تعهدات ارزی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری ورود به وبینار از طریق: 2pm.ir - پشتیبانی: 91301601-021
مدرس جناب آقای دکتر کاظم هاشمی
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 120
روزهای برگزاری

شنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ - ۱۸:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ - ۲۰:۰۰:۰۰

ثبت نام در دوره