کمپین توانمندسازی اصفهان با همکاری پارک علم و فناوری استان سمنان(نشست حضوری بررسی مشکلات و ابعاد حقوقی قراردادهای داخلی و خارجی) مشاوره حضوری در زمینه:تحـقیقـات بـازار و توسعه بازار داخلی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، بـازاریـابی و فــروش، حقوقی

اطلاعات دوره
موضوع دوره کمپین توانمندسازی اصفهان با همکاری پارک علم و فناوری استان سمنان(نشست حضوری بررسی مشکلات و ابعاد حقوقی قراردادهای داخلی و خارجی) مشاوره حضوری در زمینه:تحـقیقـات بـازار و توسعه بازار داخلی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، بـازاریـابی و فــروش، حقوقی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری پارک علم و فناوری شاهرود
مدرس جناب آقای عمران محمدی: مشاور امور حقوقی و قراردادها
طول دوره (ساعت) 48
ظرفیت 100
روزهای برگزاری

شنبه

تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ - ۰۸:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ - ۱۹:۰۰:۰۰

ثبت نام در دوره