نمایندگی های استانی

به اطلاع عموم شرکت‌های متقاضی استفاده از حمایتهای توامند سازی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌رساند، مراکز استانی مجاز که از مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا تایید شدند، به شرح زیر می‌باشد:

 

 

تذکرات لازم:

1. بر اساس ارزیابی و نیاز سنجی های انجام شده توسط مرکز، ممکن است برخی افراد و مراکز به جدول فوق اضافه یا کم شوند.

2. جهت ثبت نام و بهرمندی از خدمات توانمند سازی از طریق سامانه www.bizservices.ir اقدام نمایید.