attach_file دانلود فایل آیین نامه

شیوه نامه‌ حمایت از ایجاد زیرساخت های تبلیغاتی- شرکت‌های دانش‌بنیان

درباره آیین نامه
استفاده از حمایت ایجاد زیرساخت های تبلیغاتی منوط به دریافت مشاوره بازاریابی یا بازاریابی دیجیتال قبل از درخواست این خدمت (که به صورت رایگان ارائه می شود) می باشد.