مجوزها، تاییدیه ها و استانداردها

تعداد موضوعات خدمت : ۲
حمایت های مالی و فنی جهت اخذ گواهینامه‌های لازم (مانند مجوزهای اداره کل تجهیزات پزشکی، CE، انواع ISO و ..) از طریق این بخش قابل ارائه می‌باشد. در صورت عدم آشنایی با گواهینامه ها و مجوزهای لازم، شرکت‌ها می توانند در این بخش از موضوع خدمت نیازسنجی تاییدیه‌ها و استانداردها استفاده کنند. همچنین کلیه شرکت‌های متقاضی می‌توانند از مشاوره‌های استقرار در فضاهای خاص نیز بهره مند شوند و در صورت احراز شرایط مقدمات استقرار از طریق نهادهای ذیربط فراهم گردد.
 • اطلاعات بیشتر

  گواهینامه محصولی داخلی- صدور گواهی انطباق (COC)

  دانش بنیانعضو شبکه آزمایشگاهی
  ثبت این خدمت
  در صورت تطبیق مشخصه های عملکردی محصول موردنظر با یک استاندارد ملی، منطقه ای، بین‌المللی، جامعه ای و یا کارخانه ای اظهار شده قابل پذیرش بر اساس توافقنامه معاونت علمی، گواهینامه توسط سازمان ملی استاندارد ایران صادر می شود.
 • اطلاعات بیشتر

  گواهینامه محصولی داخلی- صدور گواهی محصول (COP)

  دانش بنیانعضو شبکه آزمایشگاهی
  ثبت این خدمت
  در صورت عدم وجود استاندارد قابل پذیرش برای محصول موردنظر و یا عدم نیاز شرکت به کل شاخص های آزمون مطرح شده در استاندارد آن محصول، شرکت می تواند ویژگی های مدنظر خود را از محصول به صورت خوداظهاری بیان نموده که پس از بررسی و آزمون این ویژگی ها، در صورت تطبیق با اظهارات، گواهینامه صادر می شود.
اخبار مرتبط
بیشتر
مقالات مرتبط
بیشتر