مالیات و خدمات مالی و اداری

تعداد موضوعات خدمت : ۱
انجام خدمات مالی و حسابداری و تهیه نرم افزار حسابداری و بهره مندی از تخفیف به منظور خدمات حسابرسی از طریق این درخواست برای شرکت‌ها قابل انجام است. کلیه شرکت‌های دارای تاییدیه نانومقیاس و دانش بنیان می توانند هم از حمایت های مالی برای خدمات حسابداری یک ساله بهره مند شوند و هم برای تهیه نرم افزار حسابداری و یا حسابرسی با تخفیف درخواست خود را ثبت نمایند.