توسعه بازار بین المللی

تعداد موضوعات خدمت : ۷
آشنایی با روش‌های بازرایابی بین المللی و ایحاد زیرساخت‌های لازم در بخش صادرات و... از مهمترین نیازها جهت ورود به بازار جهانی محصولات دانش‌بنیان محسوب می‌شود. بر همین اساس موسسه خدمات فناوری تا بازار با حمایت نهادهای حمایتی و با در اختیار داشتن شبکه‌ای از مشاوران و کارگزاران مجرب در این حوزه‌ سعی نموده تا بخشی از نیازهای شرکت‌ها در این زمینه را مرتفع نماید.