گمرک

تعداد موضوعات خدمت : ۵
براساس ماده 4 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، معافیت‌های گمرکی (سود بازرگانی، حقوق و عوارض گمرکی) تنها شامل کالاهای غیر تجاری می‌شود. منظور از کالای تجاری کالایی است که به تشخیص گمرک ایران برای فروش وارد می گردد، اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات (اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسد. به عبارت دیگر، مواد، قطعات و کالاهایی که با هدف استفاده در محصول نهایی وارد شده و به فروش می رسند، مشمول این معافیت ها نمی باشند. همچنین این معافیت ها شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.
 • اطلاعات بیشتر

  استفاده از مزایای ورود موقت

  دانش بنیان
  شرکتها و موسسات دانش بنیان می توانند با معرفی «دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» از اجازه ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای دانش بنیان صادراتی استفاده نمایند. کالاهای دانش بنیان صادراتی موردنظر باید در فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه بوده و جزء فعالیتهای مورد تأیید شرکت دانش بنیان باشد.

  با توجه به بروز رسانی انجام شده در سامانه مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، خواهشمند است از روز سه شنبه مورخ 8 بهمن ماه 1398 برای ارسال درخواست های معافیت‌های گمرکی و مبادلات خارجی به سامانه Reg.Daneshbonyan.ir مراجعه فرمایید.

 • اطلاعات بیشتر

  تسهیل در انجام تشریفات گمرکی

  دانش بنیان
  تشریفات گمرکی نظیر هدایت کالا در مسیر سبز گمرکی، تعیین ماهیت کالا، ترخیص کالا با کارت بازرگانی موقت و ترخیص پته گمرکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل شده است.
  ارسال تقاضا به Crm.daneshbonyan.ir
 • اطلاعات بیشتر

  فعالان مجاز اقتصادی (AEO)

  دانش بنیان
  شرکت تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه کارگروه و گمرک ارائه نموده و پس از انجام استعلامات لازم، در زمره فعالان مجاز اقتصادی قرار می‌گیرد.
  شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان که دارای تعاملات گمرکی قابل‌توجه باشند، به‌عنوان فعال مجاز اقتصادی به گمرک معرفی می‌شوند تا پس از انجام استعلامات لازم، از مزیت‌های مربوطه استفاده کنند. شرکت‌های دانش¬بنیان با معرفی معاونت و تایید گمرک، به‌عنوان فعال مجاز اقتصادی تایید می‌شوند.
 • اطلاعات بیشتر

  معافیت گمرکی جهت واردات کالاهای غیر تجاری شرکتهای دانش بنیان

  دانش بنیان
  براساس ماده 4 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، که به امضای وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، این معافیت‌ها تنها شامل کالاهای غیر تجاری می‌شود. منظور از کالای تجاری کالایی است که به تشخیص گمرک ایران برای فروش وارد می گردد، اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات (اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسد. به عبارت دیگر، مواد، قطعات و کالاهایی که با هدف استفاده در محصول نهایی وارد شده و به فروش می رسند، مشمول این معافیت ها نمی باشند.

  با توجه به بروز رسانی انجام شده در سامانه مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، خواهشمند است از روز سه شنبه مورخ 8 بهمن ماه 1398 برای ارسال درخواست های معافیت‌های گمرکی و مبادلات خارجی به سامانه Reg.Daneshbonyan.ir مراجعه فرمایید.

 • اطلاعات بیشتر

  معافیت مالیات 4درصد علی‌الحساب بر واردات

  دانش بنیان
  بر اساس تفاهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت مالیات 4 درصد علی‌الحساب بر واردات معاف خواهند بود.
  ثبت‌نام در سامانه Wms.ir