ارسال نمونه محصول

تعداد موضوعات خدمت : ۲
در راستای حمایت معاونت از ورود محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای خارجی، بخشی از هزینه ارسال نمونه تجهیزات و محصولات دانش‌بنیان به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، شرکت‌های مدیریت صادرات، پایگاه‌های صادراتی و کارگزاران صادراتی جهت انجام تست‌های عملکردی در کشور هدف صادراتی، نمایش در نمایشگاه‌های دائمی، عرضه به نماینده فروش محلی و مراکز مورد تایید معاونت از طرف کریدور صادراتی پرداخت می‌گردد.
 • اطلاعات بیشتر

  ارسال نمونه محصول

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  • ارسال نمونه محصول

   در را ستای حمایت معاونت از ورود محصولات شرکت های دانش بنیان به بازارهای خارجی، بخشی از هزینه ارسال نمونه تجهیزات و محصولات دانش بنیان و بخشی از هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی به شرکت های دانش بنیان و خلاق، شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و کارگزاران صادراتی جهت نمایش در نمایشگاه های دائمی، عرضه به نماینده فروش محلی و مراکز مورد تایید معاونت از طرف کریدور پرداخت می گردد. این حمایت در راستای معرفی محصولات تولیدی شرکت ها در کشورها و بازارهای هدف و به منظور توسعه بازار صادراتی تدوین شده است.

   دانلود فایل آیین نامه
 • اطلاعات بیشتر

  پیشخوان مشاوره تامین تجهیزات، قطعات و کالای اولیه مورد نیاز برای تولید داخل

  دانش‌بنیان صادراتی
  ثبت این خدمت
  براساس نوع موضوع مطرح شده و نیاز شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه، دسته بندی سرفصل‌های قابل ارائه به شرکت‌های در این پیشخوان مشاوره در سه بخش اصلی به شرح زیر می‌باشد: . . . 1-گمرک و ترخیص کالا: مشاوره و راهنمایی نحوه دریافت معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای شرکت های دانش بنیان (مشاوره نحوه اخذ کارت بازرگانی) (مشاوره اخذ مجوزهای لازم برای واردات) (مشاوره چگونگی تکمیل اظهارنامه یا پروانه گمرکی کالاهای وارداتی و فرایند انجام واردات) (مشاوره استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران) (فرآیند واردات کالا در حوزه‌های فناوری مختلف از صفر تا صد و بیان توالی مراحل کار) (نحوه رفع تعهد ارزی و روش های متفاوت رفع تعهد مانند واردات به ازای صادرات غیر) . . . 2-قوانین تجارت بین الملل: (قوانین اینکوترمز) (حمل و تقل بین‌الملل) (نقل و انتقال ارزی) . . . 3-تامین‌کنندگان: (شناسایی و نحوه برقراری ارتباط با تامین کنندگان مطمئن) (مذاکرات تجاری بین‌الملل با تامین کنندگان) (نحوه عقد قرارداد) // قابل ذکر است که مرکز تعاملات بین الملل و کریدور توسعه صادرت مسئولیتی در قبال نحوه ارتباطات بعدی شرکت دانش بنیان با مشاور ندارد.//