عارضه‌یابی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
صندوق نوآوری و شکوفایی، خدمات مشاوره‌ای و عارضه‌یابی را با بهره‌مندی از تیم مشاوران متخصص خود تا سقف 75 درصد هزینه، به شرکت‌های دانش‌بنیانی ارائه می‌کند که با چالش‌های مدیریتی مواجه‌اند یا به هر دلیل به ورشکستگی نزدیک‌اند. کارگزاران صندوق در این حوزه، بر اساس مدل‌های عارضه‌یابی بومی، فرایندهای مختلف سازمان از جمله مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت توسعه کسب‌وکار، مدیریت توسعه محصول، مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت منابع مالی و مدیریت ریسک را با استفاده از معیارهایی جامع ارزیابی می‌کنند و قوت‌ها و ضعف‌های شرکت را شناسایی می‌کنند. این ارزیابی بر اساس خوداظهاری و نیز جلسات تعاملی انجام می‌شود و پس از شناسایی چالش‌ها و مسائل شرکت، راهکارهایی برای بهبود و دستیابی به وضع مطلوب به شرکت ارائه می‌شود.
  • اطلاعات بیشتر

    رتبه‌بندی رقابت‌پذیری (عارضه‌یابی)

    صندوق نوآوری و شکوفایی
    حمایت در هر درخواست 75 درصد تا سقف 60 میلیون تومان

    برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .