گرنت

تعداد موضوعات خدمت : ۱
یکی از الزامات توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، انجام فعالیت‌های تحقیقاتی (موسوم به تحقیق و توسعه) با هدف توسعه فناوری است. اما این نوع فعالیت‌ها هزینه‌های چشمگیری دارد و با ریسک‌های مختلفی نیز همراه است. بنابراین در اغلب کشورها، نهادهای دولتی و عمومی، با کمک‌های بلاعوض از این نوع فعالیت‌ها حمایت می‌کنند. از این رو، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با هدف حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تقویت بنیه توسعه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان، خدمت جدیدی با عنوان «کمک‌هزینه تحقیق و توسعه» را به شرکت‌های دانش‌بنیان عرضه می‌کند و در قالب این خدمت، بخشی از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه را به طور بلاعوض به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا می نماید.
  • اطلاعات بیشتر

    کمک‌هزینه تحقیق و توسعه

    صندوق نوآوری و شکوفایی
    سقف کمک‌هزینه تحقیق و توسعه به ازای هر شرکت دانش‌بنیان، سالانه 300 میلیون تومان است که به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌گردد

    برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .